INTRASTAT · COMISIONAR VAMAL · EORI

Speed Broker aduce împreună o echipă dinamică de profesionişti cu experienţă în domeniul întocmirii formalităţilor vamale şi realizării tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării în condiţii optime şi eficiente a activităţilor de import export în Uniunea Europeană.
Venim în sprijinul afacerii dumneavoastră cu servicii punctuale, cu seriozitate şi profesionalism.

INTRASTAT

Completăm şi transmitem declaraţiile statistice Intrastat pentru societăţile comerciale care doresc externalizarea acestei activităţi

EORI

Inregistrarea in EORI

COMISIONAR VAMAL

Formalitati vamale pentru operatiuni de import-export
Informatii utile cand se infiinteaza sau se incepe o activitate de schimb/ transport marfa:

1. In cadrul Comunitatii Europene: Inregistrarea in ROI ( Registrul operatorilor intracomunitari ) a fost abrogat la 01 ianuarie 2017. TVA pentru bunurile de capital se va ajusta anual, în cadrul perioadei de ajustare, pentru 1/5 sau 1/20 din taxa aferentă achiziţiei, fabricării, construcţiei bunurilor respective. Măsura a fost propusă de Minister ca urmare a deschiderii unei proceduri de înfringement de către Comisia Europeană, deoarece ajustarea se face acum pentru întreaga durată rămasă din perioada de ajustare. Se vor abroga toate prevederile referitoare la Registrul Operatorilor Intracomunitari, codul de TVA al tuturor persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA fiind valid, în mod implicit, în VIES. Depunerea declaraţiilor informative (cod 392A, 392B şi 393) se va suspenda până la 31 decembrie 2019

2. In cadrul extracomunitar : Inregistrarea in EORI ( Registrul european este un numar unic in Comunitatea Europeana )

INTRASTAT

Experţii noştri preiau documentele direct de la sediul societăţii şi se asigură de completarea cu acurateţe şi transmiterea la timp a declaraţiei statistice Intrastat, cu respectarea tuturor prevederilor legislative în vigoare.

0

INTRASTAT INFO

Ce este Intrastat?
Declaraţia statistică Intrastat este o declaraţie obligatorie, conform legii, pentru schimbul de bunuri între Statele Membre ale Uniunii Europene.
Cine are obligaţia furnizării de date statistice Intrastat?
Operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
• Sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adăugată (au cod de identificare fiscală):
• Realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
• Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri şi respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Pragurile valorice Intrastat
Pragurile valorice Intrastat reprezintă valori maxime ale schimburilor intracomunitare sub care operatorii economici sunt scutiţi să transmită declaraţia Intrastat. Pragurile valorice Intrastat se stabilesc separat pentru fiecare flux şi pot avea valori diferite pentru introduceri şi respectiv expedieri intracomunitare de bunuri.

Pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2017 sunt:
• pentru introduceri intracomunitare: 900.000 lei
• pentru expedieri intracomunitare: 900.000 lei

Operatorii economici furnizori de date Intrastat trebuie să transmită lunar la INS, în format electronic, o declaraţie statistică în care sunt folosite următoarele noţiuni specifice:
• introducere de bunuri: sosirea bunurilor în România din Statele Membre ale Uniunii Europene;
• expediere de bunuri: ieşirea bunurilor din România către Statele Membre ale Uniunii Europene.
Ce tranzacţii trebuie declarate?
• tranzacţii comerciale cu bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării;
• mişcări de bunuri dintr-un stat membru U.E. în altul, fără transfer de proprietate (ex: transfer de stocuri, mişcări de bunuri înainte şi după procesare, etc.);
• returnarea de bunuri;
• mişcări specifice de bunuri.
Ce tranzacţii NU trebuie declarate?
• serviciile;
• tranzitul bunurilor;
• mişcări temporare;
• bunuri care nu fac obiectul unei tranzacţii comerciale;
• comerţul cu alte părţi ale statelor membre U.E. care nu fac obiectul sistemului statistic Intrastat;
• comerţul triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al României din alte state membre U.E. sau nu sunt expediate către alt stat membru U.E. din România.
Sancțiuni
Conform art.10 din Legea nr.422/2006

1). constituie contravenţie următoarele fapte săvarşite de către furnizorii de informaţii statistice Intrastat:

1. refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;
2. întarzieri în transmiterea datelor;
3. comunicarea de date incorecte şi incomplete;
4. refuzul de a prezenta, persoanelor autorizate de către INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ, documentele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice;
5. neaplicarea măsurilor dispuse de către INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ prin atenţionări sau procese verbale de constatare a contravenţiei;

2). contravenţiile prevăzute la alin.(1) se aplică persoanelor juridice şi se sancţionează cu amendă de la 7500 lei la 15000 lei.”(RON)

„Prevederile art.10 se completează cu dispozitiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

EORI

Colectăm direct de la sediul firmei dumneavoastră documentele necesare. Depunem în cel mai scurt timp documentele specifice obţinerii numărului EORI.

Ce este un număr EORI?

Numărul EORI este un număr unic în Uniunea Europeană, pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia începând cu 1 iulie 2009 la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Cine este obligat să obţină numărul EORI?

Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt:
• operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii);
• persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană.

Scopul introducerii EORI

Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referință comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Uniunii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorități.

COMISIONAR VAMAL

SPEED BROKER deţine toate cunoştinţele necesare referitoare la vămuirea mărfurilor de import şi export..

SERVICIILE NOASTRE


• Formalităţi vamale pentru import şi export ;
• Consultanţă vamală.
Speed Broker deţine toate aprobările şi autorizaţiile vamale necesare şi este, înainte de toate, cheia afacerii dumneavoastră.
În cel mai scurt timp, cu promptitudine şi profesionalism, noi vă ajutăm ca mărfurile dumneavoastră să capete statut unional şi să puteţi dispune de acestea pentru utilizare, consum, vânzare sau orice altă activitate.
Puteţi beneficia de o reducere sau exceptare a taxelor vamale în cazul mărfurilor acoperite de acordurile preferenţiale sau de acordurile de uniune vamală, încheiate de Uniunea Europeană, în condiţiile prevăzute de acestea iar echipa SPEED BROKER vă poate consilia în acest sens.
Alături de echipa de profesionişti SPEED BROKER, business-ul dumneavoastră nu poate cunoaște decât o curbă ascendentă.

Informatii utile

Aveţi obligaţia de a prezenta la vamă mărfurile neunionale pe care le introduceţi în Uniune. Acestea trebuie să primească un regim vamal, aprobat de autoritatea vamală.
De la prezentarea mărfurilor în biroul vamal, grijile dumneavoastră devin ale noastre.

Contact

Contact
telefon 0723185409
email office@speedbroker.ro

Adresa
Șoseaua Chitilei, nr 228 C,
camera 12, etaj 1, sector 1, Bucuresti

©SPEED BROKER 2016 All Rights Reserved